Online turundus

Reklaam internetis on üks soodsamaid kanaleid oma ettevõtte tutvustamiseks nii kodumaal kui ka välisriikides.

Internetiturunduse eesmärgiks on tuua potentsiaalne klient kodulehele ja saabunud külalise käitumise mõjutamine ettevõtjale kasulikus suunas. Oluline on märkida, et kliendi toomine kodulehele on sama tähtis kui kodulehe sisu, mis mõjutab otseselt külastaja ostuotsust. Seega tuleks panustada samaväärselt nii kodulehekülje sisule kui ka kodulehekülje turundamisele.

Internetireklaami suurimad plussid on interaktiivsus – kaasata klienti aktiivselt osalema ja võimalus läheneda väga spetsiifilisele sihtgrupile.

Sõltuvalt kliendi vajadustest võib internetiturundus tähendada järgmist:

 • Kodulehekülje loomine ja selle avalikustamine hästi valitud internetiaadressil
 • Koduleheküljele otsisõnade sisestamine, mis teeb lehekülje leitavaks otsimootorites
 • Otsingumootorites registreerumine
 • Erinevaid e-kampaaniad ehk interneti teel saadetav reklaam
 • Erinevad interaktiivsed internetimängud, mis lahutavad meelt ja samal ajal mõjutavad klienti reklaamijale soodsas suunas
 • Reklaambännerid ja lingid internetiportaalides
 • Kodulehekülje aadressi kordamine ettevõtte muudes reklaammaterjalides
 • Erialaste artiklite kirjutamine muus meedias
 • Kodulehekülje mingi osa muutmine erialase info portaaliks, mille eesmärk on jagada teadmisi konkreetses valdkonnas ja seeläbi kasvatada ettevõtte usaldusväärsust ja müüki

Internetiturundusplaani loomise etapid:

 • Tellija ärimudeli, muu turunduse ja konkurentide hindamine
 • Kliendi soovide ning tegevuste kaardistamine
 • Tegevusplaani ehk internetiturundusplaani koostamine
 • Hinnapakkumise koostamine
 • Töö teostamine vastavalt kokkulepitud turundusplaanile
Kliendid meist
eHouse'ga koostöö on kui hea vein, mis läheb aastatega aina paremaks. Meie maja üllatus tõeliselt peale esimese projektiga alustamist. Me saime selle raha eest oluliselt rohkem - hea oli proaktiivne tegutsemine projektijuhtidelt, kes soovitasid nüansse juurde ning tegid igati õnnestunult nn. täismüüki. Ja mis seal salata, kui ise teemat ei valda, on väga hea kui projekti tasemel koos ja enamgi veel kaasa mõeldakse. Tähtaajad on selles majas au sees ning loodavad lahendused on tasemel. Soovitan kohe projekti alguses kokkulepped avatud suhtlemise osas paika panna - nii võite kindel olla, et partner on sammu võrra lähemal Teie vajadustele.
Margit Raid
Brümmel Kanepi Pirita turundus- ja kommunikatsioonibüroo