Loodud tarkvaralahendused

Järgnevalt on välja toodud meie senini loodud suurimad infosüsteemid koos detailsema kirjeldusega. Täpsema infosüsteemi ülevaate lugemiseks valige üks järgmistest projektidest.

 

EAS Turismiagentuur veebipõhine tarkvara Turismifoorum osalejate registreerimiseks ja aksepteerimiseks

Tarkvara võimaldab:

 • 2 erineva suunitlusega osalejatel registreeruda Turismifoorum 2005-le
 • Anda osalejatele informatsiooni toimuvast üritusest
 • Korraldajatel aksepteerida või tühistada osaleja soov
 • Luua erinevate õigustega kasutajagruppe ja kontosid korraldajatele
 • Korraldajatel organiseerida osalejate lennutransporti
 • Korraldajatel organiseerida osalejate vaba aega
 • Osalejatel kokku leppida, saada kutseid ja aksepteerida kohtumisi teiste osalejatega
 • Korraldajatel analüüsida kohtumiste kalendrit
 • Korraldajatel analüüsida ning teha statistilisi väljavõtteid osalejatest

Plasmet aknatehase infosüsteem


Tarkvara võimaldab:
 • tagada reaalajas tellimuste sisestamise
 • kalkuleerida tellimuse kasumlikkust erinevate juurdehindlusprotsentide ja materjalilt või teenustelt saadava soodustuse puhul
 • tagada täpse tellimuse täitmise tähtaja andmist lähtuvalt tootmiskalendrist või tarneajast
 • sisestada tasumisi ja jälgida saldosid
 • lubada või tühistada tellimuse töösse laskmist
 • võimaldada tootmise ja toodete valmimise jälgitavuse reaalajas
 • jälgida toodete väljastamist
 • jälgida, uuendada laoseisu
 • analüüsida tootmise ja vahendustegevuse statistikat ning kasumlikkust

Erinevate õigustega kasutajad saavad jälgida:

 • müügiplaanide täitmist
 • müügi statistikat tootegruppide lõikes
 • tootmise statistikat
 • kasumlikkust
 • lisatasusid

Note.ee infosüsteem


Loodud serveripõhine tarkvara võimaldab reaalajas jälgida, planeerida ja sisestada töötaja või töögrupi tulemusi, erinevaid tellimusi, töö täitmise kiirust, tehtud vigade arvu jpm.
See serveripõhine tarkvara võimaldab jälgida tootmisprotsesside efektiivsust, leida võimalikke pudelikaelu ja võiks olla ka aluseks tulemuspalga arvutamisele. Andmed sisestatakse programmi töö erinevatel etappidel konkreetsete valdkondade volitatud töötajate poolt. Tootmisprotsess on jälgitav individuaalse töötaja, töögrupi, tellimuse, ajaperioodi, töö täitmise kiiruse, töötaja või töögrupi poolt tehtud vigade arvu ja muude määratud näitajate lõikes. Tarkvara efektiivsust tõstab selle rahvusvahelise ettevõtte jaoks veelgi programmi ajakohasus ja jälgitavus interneti vahendusel kõikjalt üle maailma.

MSD – Merck Sharp & Dohme koolitustarkvara arstidele


See spetsiaaltarkvaralahendus sai loodud aitamaks koolitada meditsiinitöötajaid ja kontrollida MSD tootekoolituse läbinud arstide tootealaseid teadmisi, mille alusel väljastati arstidele ka vastav tunnistus.

Programm koosneb neljast osast:
 • Tooteinfo esimene osa
 • Teadmiste kontroll
 • Tooteinfo teine osa
 • Sertifikaadi väljastamine küsitluse rahuldavalt läbinutele
Küsitlusele vastajad registreerusid küsitluse kasutajateks ja nende andmed säilitati andmebaasis.

Express Print pakkumiste koostamise, kulu arvutamise ja statistika programm


See tarkvara võimaldab sisestada, muuta, kinnitada ja tühistada hinnapakkumisi. Pakkumised salvestatakse andmebaasis. Tarkvara võimaldab administraatoril määrata erinevaid tootmises kasutatavaid materjale, nende kulu tellimusele ja arvutas tellimuse soovitusliku lõpphinna. Selline tarkvara lihtsustab ettevõtte tööd, võimaldab saada pakkumiste, kulu ja juurdehindluse statistikat ning võimaldab ka vähese kogemusega ettevõtte töötajal kiirelt pakkumine koostada.
Kliendid meist
Minule kui tegevkunstnikule on oma kodulehekülg olnud alati väga tähtis portfooliana ja informatsiooni allikana oma tegevuse kohta.

Koostöö oma kodulehekülje uuendamisel ja korrastamisel on laabunud kiiduväärselt laitmatult ja tõhusalt. Loomulikult jääb siis üle ainult rahul olla.
Mall Nukke
kunstnik